Disclaimer


Disclaimer voor www.dwingeloonatuurlijk.nl

www.dwingeloonatuurlijk.nl, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.dwingeloonatuurlijk.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en informatie etc.

www.dwingeloonatuurlijk.nl  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.dwingeloonatuurlijk.nl  is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

www.dwingeloonatuurlijk.nl spant zich in om de inhoud van www.dwingeloonatuurlijk.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.dwingeloonatuurlijk.nl gepubliceerde teksten, afbeeldingen, informatie etc. worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Dit kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van www.dwingeloonatuurlijk.nl.

In het bijzonder is alle informatie op www.dwingeloonatuurlijk.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.dwingeloonatuurlijk.nl  opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan www.dwingeloonatuurlijk.nl  nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze tekst, afbeeldingen, informatie etc.  liggen bij www.dwingeloonatuurlijk.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van www.dwingeloonatuurlijk.nl , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten, afbeeldingen, informatie etc.  anders aangegeven is.

Reacties gesloten