Bezienswaardigheden


Sint Nicolaaskerk

Midden in ons dorp staat de al eeuwen oude Sint Nicolaaskerk , eigendom van de Hervormde Gemeente Dwingeloo. De kerk met haar torenspits in de vorm van een ui wordt in de volksmond ‘De Siepel’ genoemd. Het gebouw staat op de monumentenlijst en is te bezichtigen in de maanden mei t/m augustus op woensdag donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. Namens de Stichting Sint Nicolaaskerk wordt u rondgeleid door vrijwilligers. Zij vertellen graag over de fraaie historie van de kerk.  www.sintnicolaaskerk.nl

1523634_889284117768178_4175721624299669233_o

De Juffer van Batinghe

Aan de bouw van de Sint Nicolaaskerk in Dwingeloo is de sage verbonden van de Juffer van Batinghe. Het verhaal gaat dat de juffer tijdens de bouw van de kerk elke dag te paard voorbij reed omdat ze een oogje had op de bouwmeester van de kerk. Deze bouwmeester was niet ongevoelig voor haar schoonheid en raakte dermate van de wijs dat hij zijn werk niet meer naar behoren kon verrichten. Door ingrijpen van de drost van Drenthe en haar vader, de heer van Batinghe, werd de juffer op reis gestuurd, maar niet nadat zij haar droombeeld over deze kerk aan haar geliefde had verteld. De bouwmeester wist daarop haar droombeeld te verwezenlijken. Dit zou de reden zijn van de voor Drenthe afwijkende bouwstijl van de kerk. Na voltooiing van de kerk zouden beiden alsnog getrouwd zijn. De ‘Juffer’ zie je in brons voor de Sint Nicolaaskerk.

Voor meer info over deze historische monumenten ga naar:

www.dwingelseigen.nl of www.sintnicolaaskerk.nl

DSC_9795

Steentijdmuseum Terre Merveille

Expositie prehistorische stenensculpturen uit het Dwingelderveld en elders. Lheeweg 10b, tel. 0521-597510. Geopend alleen op afspraak het gehele jaar door.

Landgoed Oldengaerde

De geschiedenis van de Oldengaerde aan het Westeinde gaat terug naar 1420, toen Reynolt van Echten zich vestigde op zijn familiebezit te Dwingeloo. Hij liet er vermoedelijk een rechthoekig huis bouwen aan drie kanten omringd door een gracht. De familie van Echten heeft in het Drentse bestuur een voorname rol gespeeld. In de voorgevel van Oldengaerde bevinden zich twee stenen, waarop ‘Anno’ en ‘1717’ staat wat op een grootscheepse verbouwing slaat waarbij het huis zijn huidige vorm kreeg. Tegen het huis werd een imposante gevel geplaatst, uitgevoerd in de zogenaamde Vingboonsstijl, die in de zeventiende eeuw onder andere veel werd toegepast bij Amsterdams grachtenhuizen. Zes pilasters verdelen de gevel in zes traveeën, onderling gescheiden door een stuk muur- werk elk versierd met een zandstenen festoen.

De tuinen werden veranderd naar de laatste ‘tuinmode’ uit Frankrijk waarbij symmetrie centraal stond. Het huis en de tuinen zijn in 2004 in het geheel aangewezen tot Rijksmonument. Het landgoed is door de familie Willinge vanaf 1974 op een sobere en passende wijze beheerd. Sinds 2013 is Oldengaerde in beheer van Stichting Het Drentse Landschap. Een niet geringe verantwoordelijkheid. Gelukkig blijft de familie de linkervleugel van het hoofdgebouw zelf bewonen. Zij geeft de inboedel in bruikleen aan de stichting om de ziel en het karakter van de havezathe te behouden. Op deze wijze blijft de familie Willinge ook betrokken bij de verdere ontwikkelingen die zich ongetwijfeld zullen voordoen. De verbouwing werd in 2020 afgerond en er zijn 2 vakantie-appartementen gerealiseerd.
U verblijft in de suite ‘Van Echten’ of de suite ‘Van Dongen’.
Reserveren? Kijk op www.buitenlevenvakanties.nl
Wilt u het gebied rond  Oldengaerde al wandelend verkennen? Er loopt een 9 km lange route rond Oldengaerde en andere havezaten van Dwingeloo.
Kijk op www.eindjeom.nl

www.dwingelseigen.nl | www.drentslandschap.nl

1396833_728907720472486_1181576439_o

Oogstdag

Kom naar het dorpshart van het schilderachtig en idyllisch gelegen dorp Lhee vlakbij Dwingeloo en geniet een hele dag lang van de sfeer van het ouderwetse oogsten.  In het historische Lhee vlakbij Dwingeloo vindt jaarlijks in augustus de ‘Oogstdag Oude Stijl’ plaats. Op de verschillende locaties tussen de Saksiche boerderijen is voor jong en oud veel te zien en te beleven. Tijdens dit bijzondere evenement kun je genieten van de vele demonstraties, voorstellingen en activiteiten die in het dorpje Lhee plaatsvinden. Hierbij krijg je een compleet beeld hoe vroeger het koren werd geoogst en tot eindproduct werd verwerkt. Boeren maaien rogge met zeis en sikkel, paarden trekken de maaimachine en zelfbinder, boerinnen binden de garven. De notaris houdt boelgoed, de bakker kneedt het deeg voor de veldoven en de boerenkapel blaast een vrolijk deuntje in de schaduw van de korenmijt. Tijdens het oogstfeest worden dorswedstrijden met dorsstok en vlegel gehouden en zijn er exposities van o.a. oude trekkers en motoren, modelbouw en gebruiksvoorwerpen uit vroegere tijden. Schilders exposeren een ruime collectie schilderijen. De nostalgie viert hoogtij als de oude dorsmachine, die wordt aangedreven door een locomobiel uit 1900, zich langzaam in beweging zet.

www.oogstdag.nl

DSC_3387

Keramiekmarkt

Op Hemelvaartsdag bruist Dwingeloo van de activiteiten. Op de grote karakteristieke Brink rondom de braandkoele “De Riete” vindt dan de Keramiekmarkt Noord-Nederland plaats. Circa 200 keramisten zijn aangesloten bij de Stichting Keramisten Noord-Nederland. Circa 90 keramisten uit binnen- en buitenland tonen hun werk aan de bezoekers.  Zij bieden een grote verscheidenheid aan keramiek, variërend van klassieke pottenbakkerskunst tot moderne sculpturen, van gebruiksgoed tot monumentale objecten. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement.
www.keramiekmarktdwingeloo.nl

De Melkweg – Science Hub

Op vrijdag 17 mei 2019 werd in Dwingeloo de eerste Open Science Hub van Drenthe geopend. De opening werd verricht door astronaut André Kuipers en burgemeester Jager. Deze hub, genaamd De Melkweg, is een initiatief van ASTRON – het Nederlands Instituut voor radioastronomie, Rabobank Het Drentse Land en de gemeente Westerveld, waarvan Dwingeloo deel uitmaakt.  Bezoekers van De Melkweg kunnen meer te weten komen hoe het sterrenstelsel is elkaar zit, wat radioastronomie is en wat radiogolven zijn. Je kunt er proefjes doen op het gebied van de wetenschap. Het doel is om de wereld van wetenschap en techniek dichterbij de toerist te brengen en met name de jeugd te interesseren. De Melkweg is gevestigd aan de Brink in Dwingeloo.  

Ga voor meer info en reserveringen naar  www.opensciencedrenthe.nl

Radiotelescoop Dwingeloo

De Dwingeloo Radiotelescoop (DRT) is een Nederlandse radiotelescoop aan de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld. Met de DRT zijn twee kleine sterrenstelsels in de buurt van de Melkweg ontdekt die de namen Dwingeloo I en Dwingeloo II hebben gekregen.
De Radiotelescoop in Dwingeloo is een radiotelescoop met een enkele schotel met een diameter van 25 meter. De telescoop werd in samenwerking met diverse Nederlandse universiteiten gebouwd in 1954 door Werkspooren Philips. Met de woorden “Zoudt u op deze knop willen drukken, majesteit” werd de telescoop op dinsdag 17 april 1956 officieel in gebruik genomen door koningin Juliana en was korte tijd de grootste radiotelescoop ter wereld. De kosten van de bouw bedroegen 1 miljoen gulden. Het gewicht van de hele constructie is ongeveer 120 ton.
Sinds 1998 werd de radiotelescoop niet meer wetenschappelijk gebruikt. Er werd geen onderhoud meer aan gepleegd en om te voorkomen dat de telescoop bij sterke wind beschadigd zou raken stond hij permanent in stormstand geparkeerd, ook wel badkuipstand genoemd. Door roestvorming vormden vallende stukken metaal een gevaar voor de omgeving. Er werden plannen gemaakt om de installatie te slopen….. maar in 2009 werd de radiotelescoop als rijksmonument aangewezen.
En in 2010 heeft de beheerder van de telescoop ASTRON de DRT tevens laten erkennen als industrieel erfgoedmonument. In 2011 kende de overheid meer dan € 880.000,00 subsidie toe aan een flinke opknapbeurt waarmee in juni 2012 werd begonnen. Op 26 april 2012 werd de radiotelescoop uitgezet en 5 juni 2012 is de 25 meter brede en 38.000 kilo wegende telescoop van de stellage af gehesen en op een speciaal daarvoor ontworpen bok geplaatst. Hier is een tent omheen gebouwd zodat de telescoop gezandstraald en gecoat kon worden. Tijdens de restauratie zijn de contragewichten van de telescoop door dieven gestolen. Op 19 november 2012 is de telescoop weer in zijn stellage opgehangen. Ondertussen zijn ook de controle- en machinekamer gerestaureerd en is er een glasvezelverbinding gerealiseerd. Op 12 september 2013 meldde CAMRAS-C.A.Muller Radio Astronomic Station, dat de restauratie was voltooid; de officiële heropening vond plaats op 5 april 2014 in aanwezigheid van de Amerikaanse astrofysicus en nobelprijswinnaar Joseph Hooton Taylor. De radiotelescoop staat nu ter beschikking van radioamateurs, amateurastronomen en onderwijsinstellingen om zo de belangstelling voor techniek en astronomie bij de jeugd te stimuleren en andere belangstellenden hiermee kennis te laten maken. De telescoop is regelmatig opengesteld, bijvoorbeeld tijdens de Open Monumentendag.

CAMRAS werkt aan onderhoud, vervanging en restauratie van antennes, ontvangers, besturing, aandrijving en constructie. CAMRAS organiseert activiteiten voor radioamateurs, amateurastronomen, leerlingen en studenten. Er zijn regelmatig publieksactiviteiten bij de radiotelescoop, zoals rondleidingen in de zomermaanden.
www.camras.nl

U kunt de Radiotelescoop vinden door in Lhee de borden ASTRON te volgen. Het laatste deel van de route is een radiovrije zone. De Radiotelescoop staat achter het parkeerterrein van ASTRON en is gelegen aan de noordkant van de heide bij Dwingeloo.

nieuws4360a

ASTRON

Op de locatie van de Dwingeloo Radiotelescoop werkt ook het grootste deel van de ASTRON-staf. ASTRON, Netherlands Institute for Radio Astronomy is het Nederlands instituut voor radioastronomie, een organisatie voor onderzoek en ontwikkeling op astronomisch gebied. ASTRON houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van instrumentatie en faciliteiten voor de radioastronomie en het bouwen van de infrastructuur daarvoor. Het is een vrij internationaal gerichte organisatie en zij heeft nauwe contacten met het bedrijfsleven. Het grootste gedeelte van de kantoren bevindt zich nabij Dwingeloo op de locatie van de ASTRON maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
In januari 2015 werd bekend dat de (Rijks Universiteit Groningen)RUG een dependance in Dwingeloo opent waar een academische opleiding kan worden gevolgd. Vanaf het collegejaar 2016/2017 brengt de RUG een nieuwe masteropleiding grotendeels onder bij ASTRON. De studenten van de opleiding ‘advanced instrumentation’ zullen leren hun kennis van werktuigbouwkunde en elektrotechniek in de praktijk toe te passen bij grootschalige projecten van ASTRON
ASTRON is niet geopend voor publiek.
www.astron.nl

Reacties gesloten