ondernemenddwingeloo.nl


Nieuws

Bestuur

Leden


Welkom op de pagina van Ondernemend Dwingeloo

Doelstelling

Dwingeloo maakt deel uit van de gemeente Westerveld in Drenthe. Het uitgebreide horeca- en winkelaanbod, de toeristische bedrijven zoals hotels, campings,vakantieverblijven, B&B, de prachtige omgeving van de Brink, 2 Nationale Parken binnen handbereik, de industrie, de activiteiten door het jaar heen en de goede bereikbaarheid, maken van Dwingeloo en directe omgeving een bloeiend dorp waar het voor inwoners, middenstand. toeristen en industrie goed toeven is. Alle bovengenoemde aspecten dragen bij aan een goede uitstraling van Dwingeloo. Ondernemend Dwingeloo zet zich in om de aantrekkingskracht van Dwingeloo te behouden en te versterken. Daarnaast behartigt de Ondernemend Dwingeloo de belangen van de plaatselijke ondernemers.

Jaarlijks terugkerende evenementen en festiviteiten, zoals de o.a. de Siepeldagen, Dwingeler markten, Keramiekmarkt, Concours Hippique en de Ronde van Drenthe, oud&nieuwfeest maken Dwingeloo tot een gezellig en aantrekkelijk dorp voor een breed publiek. Zowel bewoners binnen de regio, als daarbuiten komen naar Dwingeloo voor een vakantie, een weekend of paar dagen weg, het winkelaanbod, de horeca, een fiets- of wandeltocht of zomaar een dagje uit. De activiteitencommissie van de Ondernemend Dwingeloo organiseert jaarlijks o.a. de bekende Siepeldagen, de intocht van Sinterklaas en zijn er tal van activiteiten die door derden worden georganiseerd.

Waarom is het voor de ondernemers van Dwingeloo belangrijk lid te zijn van Ondernemend Dwingeloo?

Ondernemend Dwingeloo stelt zich ten doel de belangen van de leden te behartigen en gezamenlijk te zorgen dat Dwingeloo een aantrekkelijk en bruisend dorp is en blijft, voor zowel de plaatselijke als toeristische consument.
Daarnaast heeft het bestuur minimaal 4-wekelijks met elkaar, en periodiek met andere verenigingen en gemeente, etc. overleg om gezamenlijk Dwingeloo op de kaart te zetten en de consument iets bijzonders te bieden!!!
Uiteraard kan iedereen met vragen of suggesties terecht bij de bestuursleden.

Meerdere malen per jaar is er een ledenbijeenkomst, o.a.:

  • Een ledenvergadering met agenda en gastspreker bijv. pensionado uit het bedrijfsleven, politie (wijkagent), sporter of andere interessante spreker;
  • Een bedrijfsbezoek in of buiten Dwingeloo;
    De ondernemer kan hier zijn voordeel mee doen door zijn netwerk uit te bouwen, ervaringen uitwisselen en hierdoor zijn activiteiten te promoten en uit te breiden.

Belangenbehartiging

Ondernemend Dwingeloo behartigt de belangen van de leden in diverse situaties:
Overleg met de/het gemeente (bestuur) over onder meer afgeven van vergunningen tijdens activiteiten, parkeersituaties, verkeersknelpunten en de inrichting en aankleding van de Brink;
Ondersteuning van het MKB bij het opstellen van rapporten, het doen van onderzoek of het verstrekken van advies;
Verkrijgen van subsidies evt. m.b.h. van andere externen.

Ondernemersfonds Westerveld

Deelname aan het Ondernemersfonds Westerveld: www.ondernemersfondswesterveld.nl

Activiteiten

De activiteitencommissie van Ondernemend Dwingeloo organiseert verschillende activiteiten om Dwingeloo te promoten, zoals o.a.:

  • De bekende Siepeldagen in de zomerperiode met de daarbij behorende braderieën;
  • Intocht van Sinterklaas en de daarbij behorende activiteiten;
  • Feest- en Kerstverlichting in geheel Dwingeloo e/o vanaf november.

Digitale Informatieborden gemeente Westerveld

Verspreid in de gemeente Westerveld zijn in 2016 digitale informatieborden geplaatst. Deze zijn gezamenlijk gerealiseerd door Ondernemerskoepel Westerveld en gemeente Westerveld.

In Dwingeloo zijn twee van deze borden waarop  informatie m.b.t. activiteiten in de gemeente Westerveld wordt getoond. De borden staan bij twee ingangen van het dorp nl. aan het Westeinde en aan de Entingheweg.

Klik op spelregels m.b.t. plaatsing van evenementen en een aanmeldformulier van evenementen en stuur deze vervolgens naar info@toeristischwesterveld.nl

Reacties gesloten